Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden

petercroughs.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom zijn van PCR Creative Impulses met maatschappelijk zetel te 3590 Diepenbeek, Nanofstraat 2 bus 31, ingeschreven in het KBO onder BE0541 680 860. De klant kan via voornoemde webwinkel, cocktail-, mocktailpakketten, glazen en andere aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de "online" bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door "PCR Creative Impulses". De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij "PCR Creative Impulses" als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaardt op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door "PCR Creative Impulses". De algemene voorwaarden van "PCR Creative Impulses" heffen de algemene voorwaarden van de klant op een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege "PCR Creative Impulses" ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van "PCR Creative Impulses" verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Prijzen

De op de webshop aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.

Betaling

"PCR Creative Impulses" biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betaling door de klant geschiedt bij de bestelling of leveren of afhalen van de goederen. De elektronische betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsproviders Kredietkaart - Stripe of Payconiq . Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van "PCR Creative Impulses" verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Kredietkaart - Stripe en Payconiq en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.

Voorraad

"PCR Creative Impulses" behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op de hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. "PCR Creative Impulses" behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren als dit niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal "PCR Creative Impulses" de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Levering en leveringstijd

"PCR Creative Impulses" zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. "PCR Creative Impulses" kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan "PCR Creative Impulses" doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, ...) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. "PCR Creative Impulses" doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van "PCR Creative Impulses" geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 2-5 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van "PCR Creative Impulses", dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. "PCR Creative Impulses" is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door "PCR Creative Impulses" gedragen. "PCR Creative Impulses" verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de externe vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.
Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van "PCR Creative Impulses" of een externe transportfirma.
Alle pakketten zijn steeds verzekerd tijdens het transport.

Eigendomsvoorbehoud

"PCR Creative Impulses" behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan "PCR Creative Impulses" via mail: peter.croughs@me.com.

Annulering koopovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. "PCR Creative Impulses" verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen of terug te betalen indien de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening/kasticket/factuur en dit tot maximum 6 maanden na de aankoop. Verse producten kunnen niet terug gezonden worden.

Recht op teruggave

"PCR Creative Impulses" biedt de klant 30 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door "PCR Creative Impulses", kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert "PCR Creative Impulses" zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. 
"PCR Creative Impulses" aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour voor de volgende producten:

  • Geopende flessen die niet aan de persoonlijke verwachtingen voldoen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.
  • Verse producten (limoenen, munt, zoethout, appelsien, ...)
  • Onvolledige, beschadigde of vuile artikelen.
  • In prijs verlaagde alcoholische dranken.

Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

Privacy

De persoonlijke gegevens die de klant "PCR Creative Impulses" bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van "PCR Creative Impulses". Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen en diensten. Indien de klant niet wenst gecontacteerd te worden door "PCR Creative Impulses" voor commerciële of publicitaire doeleinden, dient hij dit te melden via peter.crougsh@me.com.

Verzendkosten

Bij "PCR Creative Impulses" kan u rekenen op een snelle levering. 

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen "PCR Creative Impulses" en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

De online winkel Cocktails On Tour winkel, op de website petercroughs.be, bedrijfs-ID BE0541680860, gebaseerd in Diepenbeek, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is Peter Croughs, bedrijfs-ID BE0451680860, gebaseerd in Diepenbeek (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: peter.croughs@me.com, tel: +32 499 540 415;

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel Cocktails On Tour winkel is gemaakt.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website petercroughs.be in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG (online winkel systeem);
  • Verzendbedrijf;
  • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: peter.croughs@me.com;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website petercroughs.be, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 20200420